2,90 %


fiksna obrestna

mera

6 mesečni

EURIBOR

+ 1,90 % točke


spremenljiva

obrestna mera

384,73 €


na mesec

350,82 €


na mesec

70.000 €


20 let

fiksna obrestna mera

2,90 %


fiksna obrestna

mera

384,73 €


na mesec

70.000 €


20 let

spremenljiva

obrestna mera

6-mesečni

EURIBOR

+ 1,90 % točke


spremenljiva

obrestna mera

350,82 €


na mesec

  Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
Znesek kredita 70.000 EUR 70.000 EUR
Obrestna mera 2,90 % 6-mesečni EURIBOR
+ 1,90-odstotne točke
Skupni stroški 809,50 EUR 809,50 EUR
EOM*** 3,07 % 2,04 %
Mesečna anuiteta 384,73 EUR 350,82 EUR
Odplačilna doba 240 240
Skupni znesek za odplačilo 93.137,37 EUR 85.001,24 EUR

 

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.
* Temelji na predpostavki, da se fiksna obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja.
** Zaradi dviga referenčne obrestne mere, kot posledice povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0, saj če je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0).
*** V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d., odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

70.000 €


20 let

2,90 %


fiksna obrestna

mera

6-mesečni

EURIBOR

+ 1,90 % točke


spremenljiva

obrestna mera

384,73 €


na mesec

350,82 €


na mesec

  Fiksna obrestna mera Spremenljiva obrestna mera
Znesek kredita 70.000 EUR 70.000 EUR
Obrestna mera 2,90 % 6-mesečni EURIBOR
+ 1,90-odstotne točke
Skupni stroški 809,50 EUR 809,50 EUR
EOM*** 3,07 % 2,04 %
Mesečna anuiteta 384,73 EUR 350,82 EUR
Odplačilna doba 240 240
Skupni znesek za odplačilo 93.137,37 EUR 85.001,24 EUR

 

Izračun je informativne narave in za banko ni zavezujoč.
*Temelji na predpostavki, da se spremenljiva obrestna mera v izbranem obdobju ne spreminja. Zaradi dviga spremenljive obrestne mere, kot posledica povišanja EURIBOR-ja, se skupni znesek za odplačilo in posledično mesečna anuiteta lahko občutno povečata. V kolikor je EURIBOR negativno število, se šteje, da je EURIBOR enak nič (0). V izračunu je uporabljen EURIBOR v višini 0. 
**V izračun EOM so vključene obresti, stroški odobritve in sklenitve pogodbe. V EOM niso vključeni notarski stroški, stroški vknjižbe hipoteke v zemljiško knjigo in stroški pomožnih storitev iz posebne ponudbe, saj so slednji odvisni od pogojev, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki je bil uporabljen pri izračunu. EOM je izračunan pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Za pridobitev ponudbe po zgoraj navedenih pogojih je potrebno pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. odpreti transakcijski račun. Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

Zakaj stanovanjski kredit

Intese Sanpaolo Bank

ugodne obrestne mere,


dolga doba odplačila, tudi do 30 let,

 

izbirate lahko med spremenljivo
in fiksno obrestno mero,


pri gradnji in adaptaciji lahko v nekaterih primerih
izkoristite del kredita tudi gotovinsko,


pri odplačevanju kredita vam
lahko pomagajo tudi sorodniki,


ob nakupu nepremičnine lahko del kredita koristite
gotovinsko, tako da vam sredstva nakažemo na vaš
osebni račun.


Zakaj stanovanjski kredit

Intese Sanpaolo Bank

ugodne obrestne mere,

dolga doba odplačila, tudi do 30 let,

izbirate lahko med spremenljivo
in fiksno obrestno mero,

pri gradnji in adaptaciji lahko v nekaterih primerih
izkoristite del kredita tudi gotovinsko,

pri odplačevanju kredita vam
lahko pomagajo tudi sorodniki,

ob nakupu nepremičnine lahko del kredita koristite
gotovinsko, tako da vam sredstva nakažemo na vaš
osebni račun.

     Ali ste vedeli, da lahko naročite stanovanjski
     kredit kar preko vašega mobilnega telefona?

     Ali ste vedeli, da lahko naročite stanovanjski
     kredit kar preko vašega mobilnega telefona?

Slovarček kreditne

terminologije

je vnaprej določena in nespremenljiva obrestna mera, za katero se lahko komitent in banka dogovorita pri določenem poslu in je ves čas enaka.

je obrestna mera, ki se v času veljavnosti pogodbe lahko spreminja (zvišuje ali znižuje) in za katero se komitent in banka dogovorita ob sklepanju posla.

Nominalne spremenljive obrestne mere se običajno spremenijo na podlagi sklepa banke o višini obrestnih mer, referenčne obrestne mere pa se spreminjajo v skladu z gibanji obrestnih mer ali drugih osnov na dogovorjenem trgu.

je delna izpolnitev glavne obveznosti.

je finančna sposobnost dolžnika, da bo vrnil kredit in plačal pripadajoče obresti.

je običajno mesečni znesek odplačila kredita, s katerimi se v enakih, vnaprej določenih zneskih izplačujejo glavnica in obresti. Anuiteta se pri kreditih s fiksno obrestno mero ne spreminja, pri kreditih s spremenljivo (tudi referenčno) pa se spreminja praviloma enkrat letno.

    Plačajte prvi račun za elektriko za svoje nove stanovanje
    preko mobilne Banke IN udobno kar iz naslanjača.

    Plačajte prvi račun za elektriko za svoje nove stanovanje
    preko mobilne Banke IN udobno kar iz naslanjača.

Postopek najema kredita

Informativni izračun

Z informativnim izračunom dobite osnovno predstavo
o tem, kakšen bi bil za vas primeren kredit: njegova
višina, višina mesečnega obroka in čas odplačevanja.

Svetovanje

Informativni izračun, ki ste ga opravili na našem
kalkulatorju, je splošne narave. Zato se je dobro
oglasiti tudi osebno pri svetovalcu, ki lahko predstavi
različne možnosti, razloži obrestne mere ter predstavi
optimalno višino mesečnega kredita. Pri svetovanju se
poskušamo čim bolj uskladiti z vašimi potrebami, da bi
našli rešitev, ki bi vam najbolj ustrezala.

Ponudba

Po posvetovanju nam posredujete vse potrebne
dokumente in obrazce. Tako vam lahko pripravimo
konkretno ponudbo, ki čaka na vašo odločitev in odobritev.

Pogodba

Ko ponudbo potrdite, vam pripravimo vse potrebne
dokumente, uredimo sestanek pri notarju in vpis
zastavne pravice na nepremičnini.

Izplačilo

Ko uredimo še vsa zavarovanja, vam izplačamo kredit.
Naj bo bivanje v vašem novem domu čim bolj brezskrbno.

    V trgovini plačajte s telefonom preko aplikacije

    Wave2Pay in uživajte v polnem hladilniku

    vašega novega stanovanja.

    V trgovini plačajte s telefonom preko aplikacije

    Wave2Pay in uživajte v polnem hladilniku

    vašega novega stanovanja.

Poiščite najbližjo poslovalnico z odpiralnimi časi in kontakti

Poglejte si seznam vseh poslovalnic

Za več informacij smo vam na voljo

 

Splošne informacije in spletno bančništvo za fizične osebe: 080 13 18

Splošne informacije in spletno bančništvo za pravne osebe: 080 10 13

 

Kartično poslovanje: 05 666 12 56

 

E-pošta: info@intesasanpaolobank.si


Zadnja aktualna novica

 

Intesa Sanpaolo Bank pričenja delavnice finančnega opismenjevanja za mlade.

 

V mesecu varčevanja bo Intesa Sanpaolo Bank organizirala vrsto delavnic finančnega opismenjevanja za otroke višjih razredov osnovnih šol. 


Preberite več

Kontaktirajte nas


Premium marketing 2018 | www.premium-marketing.si | © Vse pravice pridržane.